rolned - koszenie traw i poboczy

Podpisanie umowy z gminą Rudnik na koszenie poboczy.

Dnia 8 czerwca 2021r. została podpisana umowa z gminą Rudnik, która dotyczy koszenia poboczy dróg gminnych.